Cmentarze


1402 Nowy Tomyśl / Nowy Tomyśl / Bobrówka / niem. (Bobruwke)

Mapa Messtischblatt 1:25000 nr z roku

Mapa Messtischblatt 1:25000 nr  z roku

Zdjęcia z 18-02-2007
Brak śladu po cmentarzu.
W tym miejscu był żydowski obóz pracy zatrudnionych przy budowie autostrady.


Zdjęcia z 05-04-2008
Zgodnie z opisem Krzysztofa Haase trafiłem w końcu na resztki cmentarza położonego po zachodniej stronie, na górce obok starego drzewa. O tym cmentarzu wspominał K.E. Goldmann, w swoim artykule z 1912 opisującym młyny. Opisywał go tylko jako malutki cmentarza w kształcie kwadratu o boku zaledwie kilkumetrowym. Wg załączonej mapy był to chyba rzeczywiście najmniejszy cmentarz.
W Bobrówce był młyn wodny (wspominany już 1545 w Księgach Grodzkich Poznańskich) i kilka budynków, a nawet karczma. Prawdopodobnie cmentarz ten służył mieszkańcom jak miejsce pochówku.


Zdjęcia

Inskrypcje

2009